Solicitare informații. Legislație

Informaţiile de interes public pot fi solicitate la Serviciul Comunicare şi Redacţie Revista Auto Test.


LEGISLAŢIE

Legea nr 544 din 2001

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public