Documente necesare pentru efectuarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP) la RAR

 

În cazul în care optaţi pentru efectuarea ITP la Registrul Auto Român, este necesar să prezentați, împreună cu vehiculul, următoarele documente:
– certificatul de înmatriculare sau, după caz, dovada înlocuitoare a acestuia;
– cartea de identitate a persoanei care prezintă vehiculul la inspecţie, având în vedere că vehiculul poate fi prezentat de orice persoană;
– pentru vehiculele înmatriculate în România trebuie să prezentaţi cartea de identitate a vehiculului (CIV) în original. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este acceptată şi prezentarea unei copii a CIV cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampilată de proprietar.

RAR poate efectua ITP și pentru vehicule radiate la cerere din circulație, care au fost înmatriculate ultima dată în România și pentru care nu mai există CIV și / sau certificat de înmatriculare valabile, dacă se dorește repunerea lor în circulație. Dacă nu există CIV, aceasta se va elibera concomitent cu efectuarea ITP.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253