Cum să stabilesc încadrarea în normele de poluare pentru autoturismul pe care doresc să-l achiziţionez din străinătate?

Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele de pe autovehicul şi veţi primi un răspuns oficial. […]

1. Pt. a afla gradul de poluare trebuie să mergeţi la o reprezentanţă R.A.R. şi să completaţi o cerere de consultanţă cu datele de pe autovehicul şi veţi primi un răspuns oficial.

Pentru a completa cererea de consultanţă nu este nevoie să veniţi dvs. personal. Puteţi trimite datele oricărei persoane indiferent de localitatea de domiciliu care să vină în locul dvs dar cu datele cerute de modelul cererii. Persoana o va completa la ghişeu şi va primi răspuns în scurt timp.
Ar fi bine dacă aţi putea trimite şi o copie a „certificatului de conformitate” a vehiculului eliberat de producător sau chiar şi o copie a actului de înmatriculare.

Activitatea de stabilire a normei de poluare pe care o respectă autovehiculele este una complexă şi care presupune un anumit nivel de specializare precum şi accesul la diverse date tehnice şi de identificare ale autovehiculelor în cauză.

Încadrarea autovehiculelor în gradul de poluare chimică se realizează având la bază o serie de informaţii complexe de natură tehnică ce provin, în special, din dosarele de omologare ale acestora şi care sunt disponibile în anumite baze de date europene la care R.A.R. are acces, la fel ca toate celelalte autorităţi de omologare europene, sub un regim controlat şi printr-un număr limitat de utilizatori.

Modelul cererii de consultanţă

2. Norma de poluare D3/D4 din Germania este echivalentă cu Euro 3 în România ?

„D”-urile sunt norme fiscale germane ce nu au legătură cu omologările europene realizate de către autorităţile competente în baza actelor de reglementare ale UE. Nu există o corespondenţă directă şi imediată între aceste codificări naţionale germane cu privire la poluare şi “paşii” generic denumiţi “Euro” care atestă respectarea anumitor acte de reglementare europene (directive/regulamente).

3. Având în vedere numărul extrem de mare de mărci de autovehicule diferenţiate la rândul lor pe tipuri, variante şi versiuni constructive multiple, a perioadei mari de timp care s-a scurs de la introducerea nivelului de poluare denumit Euro 1 (1992) precum şi a numărului mare de acte de reglementare europene care introduc modificări ale gradelor de poluare generic denumite Euro, este practic imposibil să existe „tabele” complete, cum adesea se solicită, care să poată furniza informaţii utilizatorilor obişnuiţi cu privire la corespondenţa dintre anumite variante şi versiuni de autovehicule (identificabile mai mult sau mai puţin facil) şi gradul de poluare pe care îl respectă.

Rămânând fideli informaţiilor transmise anterior, în completare, dorim să vă informăm că R.A.R., în decursul activităţii desfăşurate a fost permanent sensibil la problemele ridicate de către clienţii săi şi a încercat, de fiecare dată, soluţionarea acestora cât mai eficient. Astfel, având în vedere că în perioada anterioară aderării României la Uniunea Europeană, nivelul minim acceptat din punct de vedere al emisiilor poluante în vederea omologării pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice din ţara noastră a fost Euro 3, R.A.R. a realizat şi publicat, încă din acea perioadă, în cadrul Revistei AutoTest, liste ce conţin principalele şi cel mai des importate modele de autovehicule de către cetăţenii români şi care respectă acest grad de poluare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021/9672 (*tarif normal RCS & RDS)

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253