Cum să redobândesc certificatul de înmatriculare reţinut în trafic de poliţia rutieră pentru defecțiuni tehnice sau pentru lipsă ITP?

În oricare dintre cele două situații, verificările în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se fac exclusiv la Reprezentanțele teritoriale RAR.

Dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, după remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la una dintre reprezentanțele teritoriale ale Registrului Auto Român pentru verificarea subansamblelor / sistemelor la care au fost constatate defecțiuni.

După ce se constată remedierea defecţiunilor, reprezentantul RAR va menţiona acest lucru pe originalul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dovada înlocuitoare cu înscrisul respectiv permite redobândirea certificatului de înmatriculare.

Dacă motivul reţinerii certificatului de înmatriculare l-a constituit expirarea termenului de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice anterioare, verificarea tehnică pentru redobândirea certificatului se efectuează exclusiv de către RAR.

Pentru prezentarea vehiculului la RAR, trebuie să țineți seama că, în conformitate cu ultimele modificări ale Codului Rutier, pentru vehiculele înmatriculate în România, în momentul în care valabilitatea ITP expiră, în mod automat se suspendă înmatricularea vehiculului respectiv, iar vehiculul nu mai are drept de circulație pe drumurile publice.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253