Cum să obţin autorizarea unui atelier de montaj GPL?

Pe lângă reglementările menţionate la autorizarea unităţilor service, odată cu dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare GPL(skid-uri) în România şi a noilor condiţii create de Regulamentul nr 67 ECE-ONU – seria de amendamente 01, au fost elaborate şi aprobate prin OMT nr. 229/08.09.2003 […]

Unde mă prezint?
Agentul economic (în continuare „solicitant”), se prezintă la Reprezentanţa RAR din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea (pentru Bucureşti la sediul OCS din Bulevardul Expoziției nr. 1K, sector 1, Departamentul RAR-OCS), exprimându-şi intenţia de a solicita autorizarea.

Ce acte îmi trebuie?
Personalul RAR desemnat pentru activitatea de autorizări agenţi economici va pune la dispoziţia solicitantului „Opisul dosarului cu documentele de autorizare ateliere montaj GPL”, oferind toate informaţiile necesare. Documentele ce vor fi depune în dosar sunt:
– Cerere-tip de evaluare GPL auto – formular tipizat;
– Chestionar de autoevaluare GPL auto – formular tipizat, împreună cu toate anexele prevăzute la acesta (organigramă, planul atelierului etc.);
– Copie a statutului societăţii – cu obiect de activitate „reparare şi întreţinere auto”;
– Copie a certificatului de înmatriculare a societăţii şi Anexa acestuia cu avizele pentru activitatea desfăşurată în punctul de lucru;
– Copie a certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului;
– Copie a certificatului/certificatelor de conformitate privind echiparea autovehiculelor. Pentru solicitanţii care nu sunt titulari de certificat de conformitate – se anexează dovada dreptului de utilizare a licenţei/licenţelor de montaj (contract, protocol);
– Copii ale atestatelor de instruire a personalului atelierului în vederea efectuării lucrărilor de montare/revizie/reparare a instalaţiei GPL, eliberate de producătorul instalaţiei sau de reprezentantul acestuia în România;
– Declaraţia conducerii privind personalul responsabil pentru asigurarea calităţii procesului de montaj.

NOTE:
1. Cererea şi chestionarul de autoevaluare, împreună cu Reglementările RNTR-6 şi RNTR-9 se pot procura contra cost de la Reprezentanţa RAR;
2. Dotarea minimală a atelierului se indică în ANEXA nr. 5 la reglementările RNTR-6;
3. Odată cu prezentarea la Reprezentanţa RAR a dosarului de autorizare, se procedează la încheierea unui contract de autorizare şi supraveghere anuală;
4. Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o dată stabilită de comun acord cu solicitantul;
5. Pe baza analizării rezultatelor auditului efectuat se va propune acordarea/neacordarea autorizaţiei;
6. Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare.

După prezentarea dosarului de autorizare GPL completat corespunzător, urmează aceleaşi etape enumerate anterior, la autorizarea unităţilor service auto.

Autorizaţia, valabilă în condiţiile de menţinere a capabilităţii tehnice iniţiale, confirmate prin audituri de supraveghere, poate fi extinsă/restrânsă/suspendată/anulată.

Din partea RAR-OCS pentru toate informaţiile referitoare la activitatea de autorizare a atelierelor de montaj/revizii/reparaţii ale instalaţiilor GPL pe autovehicule vă stă la dispoziţie dr. ing. Ion RADU la tel. 031.425.76.09.

rar.OC11.jpg

Model de etichetă de marcaj pentru vehiculele
care funcţionează şi cu combustibil GPL

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253