Cum să obţin acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene?

Începând cu data de 01.01.2007 pentru vehiculele omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene (directive care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul) se aplică procedura de acordarea numărului naţional de registru. […]

În urma obţinerii acordării numărului naţional de registru importatorii pot solicita un număr nelimitat de cărţi de identitate pe care pot să le folosească până la momentul în care omologarea europeană îşi pierde valabilitatea.

Actele normative care stau la baza acestei proceduri precum şi adresele serviciilor care desfăşoară activitatea de acordarea numărului naţional de registru sunt identice cu cele de la procedura de omologare naţională de tip.

Documente necesare:
– cererea oficială de înregistrare naţională de tip / acordarea numărului naţional de registru;
– certificatul de omologare europeană (în formă completă astfel încât să fie posibilă verificarea tuturor datelor care intră în componenţa certificatului de înregistrare naţională / acordarea numărului naţional de registru);
– o fisa-tip de date, semnată, datată şi ştampilată de solicitant;
– un certificat de conformitate personalizat în original sau în copie cu menţiunea „conform cu originalul”

Etapele sunt similare cu cele de la omologarea naţională de tip cu precizarea că se elimină toate etapele ce se referă la prezentarea vehiculului la Departamentul Omologări de Tip în vederea încercărilor şi / sau a verificărilor de conformitate.

Informaţii privind costurile activităţii „Înregistrării naţionale de tip”

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253