Publicare Regulament delegat (UE) 2022/2236

Regulamentul delegat (UE) 2022/2236 intră în vigoare de la 5 decembrie 2022
(include și prevederi cu aplicare ulterioară)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 296 din 16.11.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/2236 al Comisiei din 20 iunie 2022 de modificare a anexelor I, II, IV și V la Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice pentru vehiculele produse în serii nelimitate, vehiculele produse în serii mici, vehiculele complet automate produse în serii mici și vehiculele cu destinație specială, precum și în ceea ce privește actualizarea software-ului.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.