Publicare Regulament Delegat (UE) 2022/1398

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1398 intră în vigoare de la 5 septembrie 2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 16.08.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/1398 al Comisiei din 8 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se lua în considerare progresele tehnice și evoluțiile reglementare în ceea ce privește amendamentele la regulamentele privind vehiculele adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.