Publicare Regulament (UE) 2022/1379

Regulamentul (UE) 2022/1379 intră în vigoare de la 1 septembrie 2022 (include și date de aplicare ulterioare intrării în vigoare)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 212 din 12.08.2022 a fost publicat Regulamentul (UE) 2022/1379 al Comisiei din 5 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale camioanelor medii și grele și ale autobuzelor grele, precum și cu privire la introducerea vehiculelor electrice și a altor tehnologii noi.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.