Conducere

Conducerea R.A.R. – R.A.

Ing. George-Adrian DINCĂ

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Viorel BUCUR

Director Tehnic

Ec. Mihaela GHEORGHE

Director Economic

Ing. Gabriel Florentin TUDORACHE

Director Dezvoltare

 

Componenţa Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Calitatea
1.
Coiciu Dumitru preşedinte CA
2.
Surulescu Aurelia membru – reprezentant MT
2.
Dima Marin membru
3.
Dincă George-Adrian membru şi Director General
4.
Mîndrescu Bogdan Stelian membru
5.
Popescu Adrian membru
7.
Mavrodin Tiberiu Valentin membru – reprezentant MFP