Conducere

Conducerea R.A.R. – R.A.

Ing. George-Adrian DINCĂ

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Viorel BUCUR

Director Tehnic

Ec. Mihaela GHEORGHE

Director Economic

Ing. Gabriel Florentin TUDORACHE

Director Dezvoltare

 

Componenţa Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”

Nr. crt.
Numele şi prenumele
Calitatea
1.
Coiciu Dumitru preşedinte CA
2.
Surulescu Aurelia membru provizoriu
3.
Dincă George-Adrian membru şi Director General
4.
Mavrodin Tiberiu Valentin membru – reprezentant MFP
5.
Ivan Marius Laurenţiu membru provizoriu
6.
Niculae Andreea membru provizoriu
7.
Stoica Alina Elena membru provizoriu