Conducere

Conducerea R.A.R. – R.A.

Ing. George-Adrian DINCĂ

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cristian Viorel BUCUR

Director Tehnic

Ec. Mihaela GHEORGHE

Director Economic

Ing. Gabriel Florentin TUDORACHE

Director Dezvoltare

 

Componenţa Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”

Nr. crt.
Numele si prenumele
Calitatea
1.
Coiciu Dumitru presedinte CA
2.
Supuran Sorin membru – reprezentant MT
3.
Dinca George-Adrian membru si Director General
4.
Mavrodin Tiberiu Valentin membru – reprezentant MFP
5.
Ivan Marius Laurentiu membru provizoriu
6.
Radu Virgil membru provizoriu