Cum obţineţi Certificatul de Autenticitate la schimbarea deţinătorului?

Pentru vehiculele care sunt sau au mai fost înmatriculate în România şi care îşi schimbă deţinătorul, Registrul Auto Român eliberează un certificat de autenticitate în cazul în care se menţin principalele elemente de identificare şi caracteristicile constructive ale vehiculului în aceeaşi configuraţie ca în momentul omologării. […]

Pe baza acestui certificat şi a inspecţiei tehnice în termen de valabilitate, vehiculul se poate prezenta la autoritatea care efectuează înmatricularea.

Actele necesare eliberării certificatului de autenticitate sunt:
– cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);
– act de identitate solicitant;
– cartea de identitate a vehiculului;
– dovada ITP în termen de valabilitate;

Acest document îl puteţi obţine de la orice reprezentantă R.A.R. şi este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării sale.

Menţionăm că pentru activitatea de certificare a autenticităţii este necesară obţinerea în prealabil a unei programări care se face în baza datelor existente în documentele menţionate mai sus.

Pentru protecţia investiţiei dumneavoastră, recomandăm ca această activitate să se deruleze înainte de semnarea actului de vânzare – cumpărare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021/9672 (*tarif normal RCS & RDS)