Publicare Regulamente (UE) nr. 2016/1824 şi 2016/1825

Regulamentul (UE) nr. 2016/1824 a intrat în vigoare de la 16.10.2016
Regulamentul (UE) nr. 2016/1825 a intrat în vigoare de la 16.10.2016 (cu excepţia pct. 2 din anexă care se aplică de la 01.09.2017)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 279 din 15.10.2016 au fost publicate:

– Regulamentul delegat (UE) 2016/1824 al Comisiei din 14 iulie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 3/2014, a Regulamentului delegat (UE) nr. 44/2014 şi a Regulamentului delegat (UE) nr. 134/2014 cu privire, respectiv, la cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului, la cerinţele privind construcţia vehiculelor şi la cerinţele generale, precum şi la cerinţele privind performanţele de mediu şi performanţele unităţii de propulsie

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1825 al Comisiei din 6 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri

Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică direct în toate statele membre.